Pisno vprašanje E-000130/11 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Izjave Cavaca Silve – kmetijstvo