Uredba Komisije (ES) št. 472/2005 z dne 23. marca 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 160. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97