Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP proti podnikům ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Věc COMP/38.344 – Předpínací ocel) (oznámeno pod číslem K(2010) 4387 (v konečném znění) ve znění rozhodnutí Komise ze dne 30. září 2010 oznámeného pod číslem K(2010) 6676 (v konečném znění) a rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011 oznámeného pod číslem K(2011) 2269 (v konečném znění)) Text s významem pro EHP