Pisno vprašanje E-7464/10 Liam Aylward (ALDE) za Komisijo. Nepismenost in socialna izključenost