Asia C-655/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.1.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Alba Iulia – Romania) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu ja Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov v. LN (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 2 artikla – 9 artikla – Käsitteet ”liiketoiminta” ja ”verovelvollinen” – Liiketoimet, joilla hyödynnetään omaisuutta jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa – Tilanne, jossa velkoja hankkii kiinnelainojen takaisinperimiseksi aloitetun pakkotäytäntöönpanomenettelyn kohteena olevia kiinteistöjä ja myy kyseiset kiinteistöt – Pelkkä omistajalle kuuluvan omistusoikeuden käyttäminen)