Kirjalik küsimus E-0401/10, mille on esitanud Mario Mauro (PPE) komisjonile. Toidujäätmed ja -ülejäägid