Pisno vprašanje E-3604/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Komisijo. Povezava med mestoma Almonte in Sanlúcar de Barrameda (pokrajina Huelva) s terenskimi avtobusi, ki vozijo čez obalno območje nacionalnega parka Doñana