Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (KOM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))