Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o pristopu k Sporazumu o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republikami Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani