Pisno vprašanje E-012441/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) za Komisijo. Boj proti mednarodni trgovini z drogo