Pisno vprašanje E-8098/10 Nuno Melo (PPE) za Komisijo. Neizpolnjevanje dogovorov o ekoloških pretokih rek