Priporočilo za PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Portugalske za leto 2012ter mnenje Sveta o portugalskem programu stabilnosti za obdobje 2012–2016