2010/543/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o zaključku poslovnih knjig Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008