Predlog SKLEP SVETA o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (sklep o pridružitvi ČDO)