Zadeva T-282/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2010 – Fédération internationale des logis proti UUNT (zelen štirikotnik z izbočenimi stranicami) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja zelen štirikotnik z izbočenimi stranicami — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)