Pisno vprašanje E-010970/11 Herbert Reul (PPE) za Komisijo. Vplivi poletnega časa na zdravje