Zadeva C-21/12 P: Pritožba, ki jo je 16. januarja 2012 vložila Abbott Laboratories zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. novembra 2011 v zadevi T-363/10, Abbott Laboratories proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)