Pisno vprašanje E-9635/10 Ani Podimata (Anni Podimata) (S&D) za Komisijo. Ocena izvajanja Pogodbe o Energetski skupnosti