Pisno vprašanje E-003695/11 Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis) (PPE) za Komisijo. Postopno zniževanje ravni fluoriranih ogljikovodikov (HFC) v okviru Montrealskega protokola