TITJUR HID in BA Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Bot - 6. septembra 2012. # H. I. D. in B. A. proti Refugee Applications Commissioner in drugi. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court - Irska. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Skupni evropski azilni sistem - Prošnja državljana tretje države za pridobitev statusa begunca - Direktiva 2005/85/ES - Člen 23 - Možnost uporabe postopka prednostnega obravnavanja prošenj za azil - Nacionalni postopek, pri katerem se prošnje, ki jih vložijo osebe, ki spadajo v določeno kategorijo, opredeljeno po merilu državljanstva ali izvorne države, obravnavajo po prednostnem postopku - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva - Člen 39 te direktive - Pojem ,sodišče‘ v smislu tega člena. # Zadeva C-175/11.