Odločba Komisije z dne 12/05/2010 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5793 - DALKIA CZ / NWR ENERGY) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)