Odločba Komisije z dne 17/12/2012 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6755 - BAIN CAPITAL INVESTORS / APEX TOOL GROUP) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)