Zadeva T-343/10: Tožba, vložena 18. avgusta 2010 – Etimine in Etiproducts proti ECHA