MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za Odbor za pravne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)) Pripravljavec mnenja: Stanislav Polčák