Pisno vprašanje E-010536/10 Vincent Peillon (S&D) za Komisijo. Opredelitev in izračun uradne razvojne pomoči