Pisno vprašanje P-003280/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) za Komisijo. Jeziki, ki se uporabljajo na spletni strani Komisije