Asia C-576/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 4.11.2020 – CC v. Pensionsversicherungsanstalt