Pisno vprašanje E-004952/11 Anne Delvaux (PPE) za Komisijo. Gensko spremenjeni organizmi (GSO)