Pisno vprašanje E-003915/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Komisijo. Škropljenje iz zraka (Campo de Gibraltar, Andaluzija)