Uredba Komisije (EU) št. 139/2010 z dne 18. februarja 2010 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008