Pisno vprašanje E-002767/11 Marta Andreasen (EFD) za Komisijo. Zvišanje cen v Estoniji po prevzemu evra