Pisno vprašanje E-004461/11 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Jedrska energija in jedrski odpadki