SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2010–2011