Europaparlamentets resolution av den 26 maj 2016 om ett könsperspektiv på fattigdom (2015/2228(INI))