Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa płci (2015/2228(INI))