Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου ((2015/2228(INI))