Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen a mužů (2015/2228(INI))