MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve za Odbor za promet in turizem o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) Pripravljavec mnenja (*): Georges Bach