Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ( UL C 316, 28.12.2007, str. 1 ; UL C 134, 31.5.2008, str. 16 ; UL C 177, 12.7.2008, str. 9 ; UL C 200, 6.8.2008, str. 10 ; UL C 331, 31.12.2008, str. 13 ; UL C 3, 8.1.2009, str. 10 ; UL C 37, 14.2.2009, str. 10 ; UL C 64, 19.3.2009, str. 20 ; UL C 99, 30.4.2009, str. 7 ; UL C 229, 23.9.2009, str. 28 ; UL C 263, 5.11.2009, str. 22 ; UL C 298, 8.12.2009, str. 17 ; UL C 74, 24.3.2010, str. 13 ; UL C 326, 3.12.2010, str. 17 ; UL C 355, 29.12.2010, str. 34 ; UL C 22, 22.1.2011, str. 22 ; UL C 37, 5.2.2011, str. 12 ; UL C 149, 20.5.2011, str. 8 ; UL C 190, 30.6.2011, str. 17 ; UL C 203, 9.7.2011, str. 14 ; UL C 210, 16.7.2011, str. 30 ; UL C 271, 14.9.2011, str. 18 )