Sprawa T-205/17: Wyrok Sądu z dnia 15 marca 2018 r. – SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SECURE DATA SPACE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}