IZVEDBENI SKLEP SVETA o finančni pomoči Unije Portugalski Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o finančni pomoči Unije Portugalski