Pisno vprašanje E-009847/11 João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Liberalizacija storitev zemeljske oskrbe