Zadeva C-292/19: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 24. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Davčna osnova – Zmanjšanje – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90 – Načelo davčne nevtralnosti – Terjatev, ki je po stečajnem postopku postala neizterljiva)