Lieta C-292/19: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 24. oktobra rīkojums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Nodokļa bāze – Samazinājums – Direktīva 2006/112/EK – 90. pants – Nodokļu neitralitātes princips – Prasījums, kas bankrota procedūras rezultātā kļuvis neatgūstams)