asia C-292/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (ALV) – Veron peruste – Alentaminen – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artikla – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Saatava, joka on tullut perintäkelvottomaksi konkurssimenettelyn johdosta)