Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/343 av den 14 december 2016 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017