Sklep (EU) 2017/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017