Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/343 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017