2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/343 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti