Pisno vprašanje E-2172/10 vlaga Georgios Papastamkos (PPE) za Komisijo. Sektor sadja in zelenjave v EU